Przystanek autobusowy

Konkurs dla młodych architektów – Builder 2015

TYP: architektura
LOKALIZACJA:
 Tatry, Polska
STATUS: projekt konkursowy
DATA: październik 2015
PROJEKT:
mgr inż. arch. J. Wójtowicz,
inż. arch. Filip Zieliński

Główną ideą projektu jest zwrócenie uwagi na problem braku przystanków na szlakach turystycznych polskich gór. W projekcie położono duży nacisk na maksymalne wykorzystanie walorów lokalizacji. Postanowiono zaprojektować obiekt, który nie będzie stanowił konkurencji dla krajobrazu, lecz umiejętnie wtopi się w przestrzeń – będzie jej dopełnieniem. Kreując bryłę przystanku skupiono się nie tylko na funkcjonalności poczekalni, ale również na wykorzystaniu walorów krajobrazu. Przystanek zlokalizowany jest na trasie szlaku turystycznego, dzięki czemu może pełnić funkcje punktu widokowego i schronienia. W celu pełniejszej integracji przystanku z otaczającą go przestrzenią, postanowiono wykorzystać charakterystyczne ostre rysy, odzwierciedlone w niesymetrycznym rozcięciu bryły przystanku, mające na celu doświetlenie wnętrza. Dzięki temu obraz gór niemal wchodzi do wnętrza przystanku. Projektując skupiono uwagę przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb wędrowców – stworzono przystanek gwarantujący wiele miejsc siedzących oraz duża przestrzeń osłonięta przed wiatrem i deszczem. Ważnym dla podróżników elementem jest łazienka. W czasie górskich wycieczek z toalet można skorzystać jedynie w schroniskach, których na szlakach nie ma zbyt wiele.