Familijny Poznań

TYP: architektura
LOKALIZACJA:
 Poznań, Polska
STATUS: projekt konkursowy
DATA: kwiecień 2016
PROJEKT:
mgr inż. arch. J. Wójtowicz,
dr inż. arch. A. Siniecki,
inż. arch. Filip Zieliński

Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby fundacji oraz przedszkola Familijny Poznań.

IDEA

Wytyczne projektowe nowej siedziby Fundacji Familijny Poznań odzwierciedlają działanie oraz rzeczywistość w jakiej ta instytucja musi funkcjonować. Różnorodność i mnogość programów, projektów, wydarzeń przy ograniczonej przestrzeni przy jeszcze bardziej ograniczonym budżecie. Pomimo wielu przeciwności, Familijny Poznań może pochwalić się wieloma sukcesami. Nowy budynek musi zaspakajać potrzeby rozwijającej się cały czas fundacji. Dlatego najważniejsze dla projektu była prostota i funkcjonalność.
Budynek zaprojektowany został z podziałem na oddzielne strefy funkcjonalne. Układ jest czytelny, dzięki rozlokowaniu poszczególnych funkcji w różnych częściach budynku. W północnym skrzydle mieści się na parterze przestrzeń komercyjna, a na piętrze zespół sal konferencyjnych. Południowa część budynku zawiera w przyziemiu pomieszczenia związane z działalnością poradniczą (4 pokoje wraz z pomieszczeniami techniczno-pomocniczymi) oraz żłobek i pomieszczenia biurowe na piętrze. Kondygnację podziemną (pod północnym skrzydłem) zajmują pomieszczenia techniczne, archiwalne i magazynowe. Dokładne zestawienie pomieszczeń zostało zaprezentowane na planszach.
Projekt żłobka zakłada możliwość wydzielenia dwóch oddzielnych sal na 15 dzieci każda lub wspólną, otwartą przestrzeń typu „open classroom”, którą można dowolnie kształtować w zależności od planu zajęć. Przesuwne boksy stanowić mają nie tylko interesujący detal architektoniczny, ale również mogą być wykorzystywane jako narzędzie dydaktyczne.
Kształt budynku wynika bezpośrednio z zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznych Inwestora. Prosta forma w kształcie litery L zamyka optycznie nowoprojektowany plac u zbiegu ulic Sowińskiego i Księżycowej. Mały budżet przeznaczony na inwestycję, wymusił przyjęcie prostych rozwiązań zarówno jeśli chodzi o konstrukcje, jak i wykorzystane materiały wykończeniowe.
Ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Grunwaldzkiej, obiekt otwiera się dużymi przeszkleniami na plac. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem pomieszczeń, zaprojektowano drewniane żaluzje. Część okien, w szczególności w południowym skrzydle, zaprojektowano z myślą o małych użytkownikach tego obiektu. Niższy i szerszy parapet, ma pozwalać dzieciom do wykorzystywania tej przestrzeni na indywidualną zabawę oraz odpoczynek.
Akcentem budynku jest nadwieszenie sali żłobka, od strony wjazdu na działkę z ul. Księżycowej. Projektuje się pokrycie całej ściany zielenią. Całość dopełnia nazwa fundacji umieszczona w prawym dolnym rogu. Na przeciwległym końcu budynku, elewacja zaprojektowana jest jako negatyw. Na prostej otynkowanej ścianie zamieszczone jest logo fundacji, wykonane w technologii pionowego ogrodu.