Hotel energooszczędny

TYP: architektura
POWIERZCHNIA: 8843,65 m2
LOKALIZACJA: dowolna działka spełniająca wymagania parametryzacji
STATUS: koncepcja
DATA: grudzień 2016
PROJEKT: J. Wójtowicz

PUBLIKACJE:
Architektura Murator
Archinect

Przedmiotem pracy przedstawionej w niniejszym opracowaniu jest koncepcja budynku hotelu o średniej wielkości. Głównym założeniem projektu była próba stworzenia budynku niemal zero-energetycznego. Godna uwagi jest zastosowana w tej pracy teoria projektowania odwrotnego, bezpośrednio łącząca się z projektowaniem zrównoważonym. Aby zbliżyć się możliwie najbardziej do standardu bydynku zero-energetycznego w projekcie wykorzystano dane uzyskane w analizie istniejącej zabudowy oraz dostępnych na rynku technologii. Na ich podstawie sporządzono parametryzację budynku pozwalającą na uniknięcie powielania błędów oraz przyjęcie możliwie najlepszych rozwiązań. Budynek został zaprojektowany jako rozwiązanie modelowe pozwalające na umiejscowienie w wielu lokalizacjach spełniających podane w projekcie ryteria. Do wykończenia tego opracowania zaproponowano przykładową działkę wraz z jej zagospodarowaniem spełniającym wymagania postawione w parametryzacji.