Tęskniłeś za mną?

TYP: pawilon wystawienniczy
STATUS: koncepcja
DATA: styczeń 2017
PROJEKT: J. Wójtowicz

W 21 wieku coraz większym problemem ludzkości staje się pomijanie drugiego człowieka na rzecz nowoczesnej technologii. Małe i duże ekrany sprawiają, że ludzie przestają dostrzegać siebie na wzajem. Postać człowieka zastąpiona została anonimowym i martwym avatarem.

SCHEMAT DZIAŁANIA
Na terenie całej ekspozycji rozmieszczono interaktywne słupy. Aby je aktywować i dowie-dzieć się co znajduje się w ich wnętrzu należy równocześnie wcisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach słupa. Takie rozwiązanie wymusza na zwiedzających współpracę. Jedna osoba nie jest w stanie równocześnie aktywować dwóch włączników. Zwiedzając w pojedynkę nie zobaczy się żadnego z 17 eksponatów.

IDEA
Projekt zwraca uwagę na problem jakim jest brak relacji między ludźmi. W strefie wejściowej wchodząca PARA dostaje przedsmak zabawy i e-mocji jakie towarzyszą wspólnemu odkrywaniu. Następnie zwiedzający zostają rozdzieleni. Błądząc w samotności po korytarzach odkry-wają kolejne słupy, jednak nie mogą ich aktywować. Labirynt ma na celu wywołanie poczucia braku i samotności. Zwraca uwagę na siłę i przyje-mność jaka tkwi we współpracy i obcowaniu z drugim człowiekiem. Zwieńczeniem ekspozycji jest przestrzeń, w której PARA odnajduje się w labiryncie i razem przechodzi do głównej sali pełnej interak-tywnych słupów.